poor.skOBČIANSKE ZDRUŽENIE
PRÍSLUŠNÍKOV PRÍBUZENSTVA
S PRIEZVISKOM POÓR

Ing. Ľubomír Poór