BERNOLÁKOVO  

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 

 2010

STAROSTA OBCE BERNOLÁKOVO

ÚVODNÁ STRÁNKA
PROFIL
VOLEBNÝ PROGRAM
12 rokov STAROSTOM
OTÁZKY A STANOVISKÁ
GALÉRIA
KONTAKTY
 
Vaše otázky moje odpovede
    

Vážení spoluobčania,
na tomto mieste by som rád reagoval na Vaše podnety, otázky a názory, ktoré mi môžete doručiť na kontaktné miesta v časti kontakty. Mená pýtajúcich sa nebudú zverejnené, iba ak by o to výslovne požiadali, anonym a vulgárnosť zostane nepovšimnutá.
 

     
 
 
otázka : 
"Prečo nečerpáme viac z EURO fondov ?.
 
odpoveď :
" Iste viete, že okolie Bratislavy má obmedzené možnosti čerpania. O to som však radšej, že sa nám podarilo vybaviť najviac prostriedkov zo všetkých obcí v okrese Senec! Kanalizácia 6,154 mil. €, cyklochodník 436 tis. € a obnova centra 800 tis.€.
To je spolu viac ako 7,4 mil €. Ak teda niekto tvrdí, že nečerpáme musím konštatovať: NEVIE O ČOM HOVORÍ!
.
 
     
 
 
otázka : 
"Pán starosta, prečítal som si sľuby v materiáloch kandidátov , že  vybudujú kanalizáciu, ihriská pre deti, priestory na ZUŠ a pod. Prečo to nemáme ?.
 
odpoveď :
" Pred voľbami je to tak. Noví kandidáti sľubujú čo papier znesie a neuvedomujú si dôsledky a následky sľubov a hlavne ich finančného krytia. 
Najlepšie sú sľuby o kanalizácii, detských ihriskách, priestoroch pre ZUŠ a pod., teda o veciach ktoré sú zabezpečené, vybavené či už sa začali realizovať, len pozabudli, že vybavil a zariadil to niekto  iný .   
 
     
 
 
otázka : 
"Pán starosta je to pravda , že redakčná rada časopisu Bernolák, ktorej členom je aj kandidátka na starostu, zamietla a neuverejní príspevok do tohto časopisu - poďakovanie športovcov Vám, za ústretovosť a podporu pri rozvoji športu a futbalu zvlášť .
 
odpoveď :
"Táto informácia sa ku mne už dostala , Časopis však ešte nevyšiel, ak sa tak stalo uvidíme , mne je cenzúra cudzia a za charakter každého človeka hovoria hlavne jeho činy.
 
 
add: redakčná rada časopisu Bernolák
Časopis Bernolák je už vonku a článok športovcov tam skutočne nie je . Viete prečo nebol zverejnený?

Podľa mojich informácií neboli uverejnené viaceré články, okrem iného aj predsedu Miestneho zväzu protifašistických bojovníkov pána Jaču a príspevky niektorých politických strán. Situácia je o to absurdnejšia, že redakčná rada oslovila všetky strany, aby napísali na podporu svojich kandidátov, napriek tomu však ich príspevky neuverejnila! Zarážajúca je ale skutočnosť, že na rozhodovaní o zaradení či nezaradení príspevkov sa podieľala aj jedna z kandidátok na starostu obce, čo sa mi zdá v rámci zachovania objektívnosti redakčnej rady najviac diskutabilné.
Pre vašu informovanosť niektoré neuverejnené príspevky dávam k dispozícii.
športovci napísali príspevok 
SZPB napísal príspevok 
      
 
otázka : 
V Bernoláku sú uverejnené oslovenia kandidátov na starostu obce, viacerí kandidujete ako nezávislí kandidáti, hlavne pani Pipíšková to popisuje ako veľkú výhodu. Ako to je? 
  
odpoveď :
Skutočne, z pohľadu zvoliteľnosti je to výhoda. Ale čo potom? Mojou výhodou je, že poznám ľudí, viem, na koho sa obrátiť a s kým rokovať. Za tie roky som nadobudol veľa kontaktov. U pani Pipíškovej ma však zarazila skutočnosť, že nehovorí celú pravdu. Píše o 12 rokoch nezávislosti. Ale veď vo volebnom období 1998-2002 kandidovala a následne ako poslankyňa pôsobila za stranu KSS! Už to nie je pravda?
časopis Bernolák z roku 1998 október strana 2
  
     
 
otázka : 
„Prečo nezrušíme obecnú políciu?  Môžeme dať kamerový systém a bude postarané?“
 

odpoveď :
Stretávam sa bohužiaľ s takýmito a podobnými názormi. Reagujú tak najmä ľudia, ktorí „mali tú česť“ a boli za nejaký priestupok potrestaní blokovou pokutou. Opodstatnenie obecnej polície sa však potvrdilo aj po informácii zo strany štátnej polície, že nápad trestnej činnosti v našej obci klesol  pod 50% oproti predchádzajúcim rokom. Občania môžu kedykoľvek zavolať na t.č. polície (0918 882222) a požiadať políciu o pomoc.  Kamerový systém je už vo viacerých mestách vyskúšaný a  funguje. Je tu však otázka finančnej náročnosti vstupnej investície a ďalšieho servisu. Bez priameho spojenia s obecnou políciou nie je funkčný. Treba zabezpečiť stálu 24 hodinovú obsluhu, aby sa na priestupok  mohlo ihneď reagovať! Kamerový systém vidím ako budúcnosť a doplnenie služieb v rámci zvyšovania  bezpečnosti v obci.

 
 
     
 

otázka : 
„Načo je nám Pult centrálnej ochrany? “

 
odpoveď :
Pult  centrálnej ochrany slúži na ochranu objektov a nie osôb. Náš pult je bezobslužný, takže nevyžaduje žiadne veľké prevádzkové náklady a jeho výhodou je, že obecná polícia je  schopná vykonať zásah pri objekte do 2-3 minút od nahlásenia poplachu a je veľká šanca chytiť páchateľa priamo pri čine resp. zamedziť odcudzeniu vecí.
  
 
     
 

otázka : 
„Prečo sa investuje toľko peňazí do športového areálu, veď by sa dali použiť aj inde a nielen pre futbalistov?“

  
odpoveď :
Investícia do športového areálu, je hlavne investícia do detí a mládeže. Vytvoriť pre ne lepšie podmienky a odtiahnuť ich od počítačov, televízie v horšom od fajčenia a drog, to bol hlavný cieľ, ktorý sa sledoval pri podpore uvedených investícií. Obec ako Bernolákovo si určite zaslúži športový areál aspoň na prijateľnej úrovni
  
 
     
 

otázka :
„Musíme mať také škaredé betónové zastávky?

  
odpoveď :
Je fakt, že sú betónové, súčasne sú však pevné a odolné. Aby sme vytvorili lepšie prostredie,  dali sme ich pomaľovať rôznymi motívmi zo života obce. Presklené zástavky pôsobia určite estetickejším dojmom, ale iba chvíľu, lebo sú obľúbeným terčom vandalov a výtržníkov.
  
 
     
  napíšte na nástenku facebooku
Ľubomír Poór starosta a kandidát na starostu obce Bernolákovo
 

© 2010 Copyright Všetky práva vyhradené.