BERNOLÁKOVO  

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 

 2010

STAROSTA OBCE BERNOLÁKOVO

ÚVODNÁ STRÁNKA
PROFIL
VOLEBNÝ PROGRAM
12 rokov STAROSTOM
OTÁZKY  A STANOVISKÁ
GALÉRIA
KONTAKTY
  
Profil
- vek : 48
- povolanie : ekonóm
- stav: ženatý, dve deti 5 a 10 rokov
- vzdelanie: VŠE Bratislava 1986
zamestnania 
1986 -1 992 VUKI.a.s.Bratislava,vedúci oddelenia  
1992 - 1999 prednosta obecného úradu  
1999 - 2010 starosta obce
 aktivity a angažovanosť
poslanec Bratislavského samosprávneho kraja 2009 - 2013 
člen rady regiónu Podunajsko
člen Heraldického Klubu
člen SZ záhradkárov
člen Červeného kríža - 38 násobný darca krvi
držiteľ striebornej Jánskeho plakety
predseda Občianskeho združenia rodiny Poór

     

© 2010 Copyright Všetky práva vyhradené.