V  poslaneckom obvode (obce Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Malinovo a Zálesie) sa podarilo dosiahnuť najmä:

-    zvýšenie bezpečnosti občanov zriadením nového Obvodného riaditeľstva policajného zboru SR so sídlom v Bernolákove. Jeho pôsobisko je iba pre spomenuté  obce.  Jeho situovaním sa výrazne zvýšila frekvencia pohybu policajtov v oblasti ako i rýchlosť zásahov pri akútnych situáciách.

-    zlepšenie sociálnej starostlivosti pre odkázaných občanov – vybudovaním zariadenia pre seniorov s kapacitou viac ako 60 klientov. Dostupnosť hlavne pre záujemcov z okolitých obcí , ale i Bratislavy

-    pôsobením v komisii školstva zachovanie fungujúcich stredných škôl v Ivanke pri Dunaji, Bernolákove a Malinove. Súčasne získavanie čo najväčšieho objemu financií na prevádzku,
ale i rekonštrukcie objektov.

-    zahrnutie nového prepoja cesty III.triedy  od obce Zálesie medzi Ivankou a Bernolákovom s vyústením na cestu I. triedy Bratislava-Senec. Toto umožní zaviazať prípadných investorov s vybudovaním niektorých úsekov
2013