Vážení spoluobčania,

   ďakujem všetkým, ktorí ma podporili vo voľbách.
Napriek môjmu neúspechu sa budem snažiť dosiahnuť
prehlásené ciele a vplývať na ich  splnenie.

Je zrejmé, že väčšina z občanov , si vybrala kandidáta,
ktorý ich dokázal presvedčiť, nie tým že dokáže viac iným spôsobom,
ale systematickým rozdúchávaním nespokojnosti občanov Bernolákova .
Nespokojnosti so  smerovaním rozvoja obce , s výstavbou obce,  čítankovými demokratickými heslami a pravidelným vydávaním neregistrovaného občasníka, v rozpore s novinárskym etickým kódexom, dať slovo druhej strane, občasníka s obsahom plným nepodložených poloprávd a tvrdení, ktoré ako absolvent štúdia verejnej politiky má pravdepodobne dokonale naučené.

Chápem spravodlivé rozhorčenie mnohých občanov so situáciou vo výstavbe kanalizácie v obci. A ubezpečujem ich, že obec robí všetko pre to aby čo najviac eliminovala negatívne vplyvy na prostredie spôsobené výstavbou. Avšak súčasná legislatíva obstarávania a  spôsob financovania výstavby, jej termíny výrazne ovplyvnili možnosti výberu spôsobu výstavby.  Z týchto dôvodov vzniká počas realizácie aj množstvo problémov. A je pochopiteľné, že je ľahké na ne poukázať, a potom občan uverí , jedincom, ktorí účelovo poukážu na to, že občania majú právo aby sa v Bernolákove stavalo ako v bez problémov fungujúcom stavebníctve s dostatočnými finančnými zdrojmi , a potom keď prídu volby vyťažia politický kapitál.
Ale na Slovensku je to tak.
2013