Doprava a jej riešenia

Vybudovanie oddelenia Policajného zboru Senec so sídlom v Bernolákove pre obce Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Malinovo a Zálesie

Zákaz tranzitu nákladnej dopravy nad 12t cez obce

Otvorenie domova sociálnych služieb a zariadenia pre dôchodcov v Bernolákove

Sociálna starostlivosť o spoluobčanov vo vysokom veku

Otvorenie cyklochodníka Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo 2011

Veľká cena Bradla 25. a 26. 7. 2009

Otvorenie obnovy športového areálu Jána Popluhára v Bernolákove

Kladenie vencov k buste M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji spoločne s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom

Najrýchlejší mobilný internet na Slovensku od mobilného operátora O2 v obciach Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji - Zálesie

Deň úcty k starším, slávnostná akadémia, ktorá sa konala tak ako každý rok pri príležitosti tohoto sviatku v kultúrnom dome v Bernolákove.

Slávnostná akadémia k 90 výročiu školy v Malinove.

Okresná organizácia Smer sociálna demokracia Senec uviedla v Ivanke pri Dunaji Koncert skupiny SENZUS

Starosta obce privítal občanov Bernolákova narodených v roku 2012 a rodičia urobili ich slávnostný zápis do kroniky Bernolákova .

2013