Ľubomír Poór
starosta obce

Obec Bernolákovo

Hlavná 111

900 27 Bernolákovo

S L O V E N S K O

lubomir @ poor.sk

 napíšte na nástenku facebooku
Ľubomír Poór kandidát na poslanca BSK


Rád odpoviem na Vašu otázku zaslanú cez formulár nižšie.
Obsah otázky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu.
Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a zostanú nezodpovedané.

Váš e-mail :

Vaše meno :

Text :


2013