Milí spoluobčania,

volám sa Ľubomír Poór

a som jedným z kandidátov na poslanca Bratislavského samosprávneho kraja.

Pochádzam a žijem v Bernolákove, mám 51 rokov, som ženatý a mám dve deti.

Po ukončení štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave  som pracoval vo Výskumnom ústave káblov a izolantov (VUKI) a.s. Bratislava ako vedúci ekonomického oddelenia.

V roku 1992 som nastúpil na miesto prednostu Obecného úradu v Bernolákove.

V komunálnych voľbách v roku 1998  mi občania prejavili svoju dôveru a zvolili ma za starostu obce Bernolákovo. Vo funkcii starostu pôsobím štvrté volebné obdobie.

Vo voľbách v roku 2009 som bol zvolený za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja a štvrtý rok vykonávam funkciu poslanca a pôsobím  v komisii školstva, športu a mládeže.

Počas môjho pôsobenia vo funkcii poslanca som sa zasadzoval za:
-    spracovanie a schválenie generelu dopravy v celom regióne BSK
-    odsúhlasenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na nové obdobie
-    vypracovanie a zapracovanie relevantných pripomienok k návrhu Územného plánu regiónu, tak aby boli splnené požiadavky obyvateľov na rozvoj územia ale i ochranu životných podmienok obyvateľov.

2013